Behandlingar

Först och främst vill jag påpeka att det inte handlar om att ”fixa” några problem utan om att aktivera kroppens egen förmåga att själv läka problemen på olika plan. Man kan likna det med att skala en lök, skikt för skikt löses spänningar upp och kroppen återfår balans både kroppsligen och mentalt och resultaten blir hållbara.

Vad händer vid en behandling?
Blod- och lymfflödet ökar, spänningar släpper och hormonet oxytocin frisätts. Enligt vissa forskare ger oxytocintillförsel bland annat upphov till lugn, minskad smärtkänslighet har en stimulerande effekt på tillväxt och läkning.

VHT (Vibro Muscular Harmonization Technique) är en teknik som utvecklats ur Bowenterapin av skotten Jock Ruddock.
Med fingrar, händer o armbågar arbetar man med ett mycket speciellt grepp kallat ”the move” på bindväv, muskler och senor. Behandlingen är mjuk och behaglig och mycket effektiv. Man arbetar alltid på helheten (holistiskt).
Mer information om tekniken finns på www.equinetouch.se/vht

Kraniosakral terapi
Precis som det kardiovaskulära systemet (hjärta, blodkärl) har det kraniosakrala sin egen puls. När en kropp befinner sig i ohälsa blir detta system kraftigt påverkat. Med kraniosakral behandling hjälper man kroppen att återställa rytmen och börja läka sig själv. Den kraniosakrala behandlingsmetoden påverkar främst fem områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika hinnor i hjärnan och ryggraden, kraniets ledstrukturer och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna. Behandlingsmetoden är mycket skonsam och behaglig för patienten och medverkar till att kroppen ska kunna läka sig själv.

Massage
Massage är nog den mest kända och använda alternativa terapiformen. Jag använder massage främst om musklerna har gamla envisa spänningar t ex i övre ryggen/axlar, vader o lår.  

Jag använder de olika teknikerna tillsammans eller var för sig beroende på problemets art och hur kroppen svarar. Som förstärkning använder jag laser- och pulserande magnetfältsterapi.

Vilka problem hjälper behandlingarna på?
Vid t ex migrän, spänningshuvudvärk, spända muskler, stelhet, nack-, rygg- axelbesvär, domningar  i händer, carpaltunnelsyndrom (inkl. tennisarmbåge, musarm), yrsel, mag- tarmbesvär, sömnstörningar, stress och allmän energibrist och trötthet....
Vid kroniska besvär som t ex reumatism, fibromyalgi, utbrändhet uppnås avsevärd lindring. 
Bäst är det ändå att förebygga innan problemen hunnit bli för stora. Precis som med bilen bör man gå igenom systemet och serva det då och då. Hur ofta är högst individuellt och beror på hur mycket systemet belastas i vardagen.