Behandling av djur

Ibland kan det vara svårt att upptäcka att djuret har problem i kroppen. Det kan visa sig i ett successivt ändrat beteende. Hos hund t ex tillbakadragenhet, aggressivitet, dålig aptit, skygghet.
Hos hästen är de vanligaste tecknen på smärta istadighet, räddsla, flykt, aggression och apati.

Mitt sätt att behandla djur är i grunden samma som för människa (vi hör ju alla till däggdjuren). 
Jag upplever att djuren är mycket känsliga och mottagliga för behandlingarna och att de mjuka metoderna ger snabba och varaktigare resultat både på det kroppsliga och mentala planet.

Equine Touch™ har Jock Ruddock utvecklat utifrån VHT- tekniken. Mer information finns på www.equinetouch.se

Canine Touch™ använder också samma grundteknik som VHT och Equine Touch men är anpassat för smådjur, speciellt hund och katt. Se mer på www.equinetouch.se/ct

 

Elefant

Alla njuter av en behandling och de mjuka greppen går även igenom elefanthuden!